Általános játékszabályzat

 

A jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék szervezője a GoodVibes Budapest Mozgásstúdió. (Bow & Company Kft.)

 

A játék menete, időtartama és részvételi feltételek

A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Instagram oldalán keresztül hirdeti meg. A játékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki valós, személyes Instagram adatlappal rendelkezik (Játékos). Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Instagram oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

A promóciós játékban legkésőbb 2020. 09. 13. napjáig lehet részt venni. A játékban 3 nyertes kerül kiválasztásra.

A nyertest a Szervező a játékfelhívás teljesítői közül, az abban nyilvánosságra hozott módon választja ki.

A Játék kezdete: 2020. 09. 11. 9.00 óra, a Játék zárása: 2019. 09. 13. éjfél.

 

Nyeremény és nyertesek értesítése

A játékban a nyilvánosságra hozott 3 db nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény átruházható, készpénzre nem váltható. A nyertesek azok közül lesznek kiválasztva, akik határidőn belül teljesítették a nyereményjáték felhívásában, Instagram posztjában szereplő feltételeket. Amennyiben a nyertesek nem veszik át a nyereményüket, az eredményhirdetést követően nem veszik fel velünk a kapcsolatot, vagy nem reagálnak az Instagram üzenetben történő megkeresésre az eredményhirdetést követő 3 napon belül, úgy a nyereményre való jogosultságukat elveszítik.

A nyertesek nevét a Szervező Instagram storyban teszi közzé, továbbá a nyerteseket a Szervező privát üzenetben is értesíti. Ha a nyertes nem jelentkezik az eredményhirdetést követő 3 napon belül, a nyereményre való jogosultságát elveszti. A nyeremények átvételi lehetőségéről a Szervező üzenetben tájékoztatja részletesen a nyerteseket. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

Moderálás és adatvédelem

A szervező fenntartja a jogot, hogy bármely Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból.

A nyereményjátékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A nyereményjátékban résztvevő játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező és lebonyolító, mint adatfeldolgozó a személyes adataikat (név, Instagram név) abból a célból kezelje és dolgozza fel, hogy a nyereményjáték nyertesét megállapítsa és értesítse, illetve nyertesség esetén a saját oldalán a nyertes nevét nyilvánosságra hozza. A nyertes további adatait (lakcím, telefonszám) kizárólag a nyeremény eljuttatása céljából kezeli és dolgozza fel.

 

Az Instagram semmilyen formában nem vesz részt a promócióban. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

 

Budapest, 2020. szeptember 10.